ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 23 มกราคม 2008, 10:06AM

 

 งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่ดังนี้
1. หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน:พระราชปณิธาน
2. หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน:การปกครอง
3. หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน:พุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง

รับชมได้ที่ http://192.168.161.8/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS