ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมวีดิทัศน์เรื่องใหม่

ขอเชิญชมวีดิทัศน์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 26 มีนาคม 2008, 01:45PM

 
   งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์เรื่องใหม่ดังลำดับต่อไปนี้
  1.โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตอนที่ 1-2
  2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค
  4. งานวิจัยน้ำใบมะยม
  5. การวิจัยมะพร้าวอ่อน
  6. ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
  7. ระบบนำส่งยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  8. งานวิจัยเครื่องโยกมดลูกสงขลา
  9.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  10. งานวิจัยผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
  11. งานวิจัยเพาะเลี้ยงหอยมุข
  12.การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำตาปีบริเวณในบางคลองร้อยสาย
  13. ธนาคารขยะรีไซเคิล
  14. การศึกษาการบริหารเงินและการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดตรัง
  15. การวิจัยปาล์มน้ำมัน
รับชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS