ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 51

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 51
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2008, 01:44PM

  นักศึกษาใหม่รหัส 51 เข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนได้ด้วย username และ password ของ IT Zone Center Service
 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS