ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » !!! ประกาศสำหรับนักศึกษา

!!! ประกาศสำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 24 มิถุนายน 2008, 01:40PM

  นักศึกษาที่แจ้งรายละเอียดไม่สามารถเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนได้แล้ว ขอให้ปฏิบัติดังนี้
1. ไม่แจ้งรายละเอียดซ้ำลงไป
2. เมื่อ Account ของนักศึกษาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานไปที่อีเมลล์ของนักศึกษา

 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS