ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2008, 05:16PM

       นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 17,18,19,25 และ 26 มิ.ย. 2551 แล้ว
     ให้นักศึกษาติดต่อรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่คุณวิชาญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขา สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS