ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » NEW MODULE

NEW MODULE
โดย ภัทธ์ เอมวัฒน์ - พุธ, 25 สิงหาคม 2004, 10:37AM

          ขณะนี้ VC ได้เพิ่ม Module ใหม่ขึ้นมา 1 Module คือ Dialogueซึ่งความสามารถของ Dialogue คือการรับส่งข้อความหรือฝากข้อความ (หรือ SMS) สามารถแบ่งได้ 3 แบบคือ
        1. ผู้สอนส่งถึงผู้เรียน
        2. ผู้เรียนส่งถึงผู้เรียนด้วยกันเอง
        3. ผู้เรียนส่งถึงผู้สอนและผู้เรียน

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS