ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 02:00PM

 

นักศึกษาเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงไม่ได้ให้แจ้งที่ amnat.s@g.psu.ac.th กรุณาแจ้งรหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล มาด้วย


Note...
    
     เมื่ออีเมลแจ้ง
แล้ว ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขบัญชีของผู้แจ้งและเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ ภายในอีเมลล์ตอบกลับจะระบุ วิธีการเข้าใช้งานของนักศึกษา

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS