ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ชื่อขาดคะ

ชื่อขาดคะ
โดย ฟารินดา ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ - พุธ, 10 กันยายน 2008, 12:16AM

 

สวัสดีค่ะ

ใน vc นามสกุลไม่ครบ  หรือว่ายาวเกินแล้วvcไม่แสดงคะ

นางสาวฟารินดา  นามสกุล   ลาเฮศักดิ์สิทธิ์

ช่วยแก้ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS