ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » นักศึกษารหัส s4920110164 ไฮฟะ อูเซ็ง

นักศึกษารหัส s4920110164 ไฮฟะ อูเซ็ง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 3 ธันวาคม 2008, 04:01PM

 

    นักศึกษารหัส s4920210576 สิทธินี โพธิ์ศรีสวัสดิ์, g5120121251 อับดุลเลาะ  สะลิมิง กรุณาเปิดอ่านอีเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบด้วยภายในจะระบุ Login ของนักศึกษา

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS