ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์และMultimedia e-Book

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์และMultimedia e-Book
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 2 ธันวาคม 2008, 01:42PM

 
     งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod และ Multimedia e-Book เรื่อง พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ http://ebook.oas.psu.ac.th
 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS