ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญอบรม การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา

ขอเชิญอบรม การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 19 มกราคม 2009, 10:30AM

 
เรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom สำหรับนักศึกษา
รุ่นที่ 1/2552 วันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น.
รุ่นที่ 2/2552 วันที่ 27 มกราคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น.
รุ่นที่ 3/2552 วันที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับเกียรติบัตร ลงทะเบียนที่ http://192.168.161.9/mis/techno
ด่วน รับจำนวนจำกัด

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS