ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้าในรายวิชาไม่ได้

เข้าในรายวิชาไม่ได้
โดย คอลีเยาะ สาวา - พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2009, 01:13PM

 

ช่วยเข้าไปในรายวิชา life skills ของอาจารย์ บุญโรม สุพรรณพาหุ ได้ไหมค่ะ ดิฉันเข้าไปไม่ได้ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS