ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ไม่ขึ้นชื่อใน vc

ไม่ขึ้นชื่อใน vc
โดย นูรียะห์ บินหะยีมามุ - พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2009, 05:40PM

 

นางสาว นูรียะห์ บินหะยีมามุ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS