ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับเกียรติบัตร

ขอเชิญรับเกียรติบัตร
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 23 มีนาคม 2009, 10:59AM

 
     ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในเดือนมีนาคม 2552 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
     1.หลักสูตร การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มี.ค.2552

     2.หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-learning:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 18-19 มี.ค.2552
     รับเกียรติบัตรที่ คุณวิชญาพร เฟื่องฟูขจร โทร.0-7333-1300 สายใน 1403

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS