ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » หนูสนใจที่จะตอบคำถาม เเต่หนูไม่ทราบว่าจะส่งคำตอบโดยวิธีใหนค่ะ » Re: หนูสนใจที่จะตอบคำถาม เเต่หนูไม่ทราบว่าจะส่งคำตอบโดยวิธีใหนค่ะ

Re: หนูสนใจที่จะตอบคำถาม เเต่หนูไม่ทราบว่าจะส่งคำตอบโดยวิธีใหนค่ะ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2009, 09:15AM

  ตอบคำถามอะไรครับ

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS