ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » มีปัญหา

มีปัญหา
โดย ซูลิลลา มะมิง - อาทิตย์, 8 กุมภาพันธ์ 2009, 12:49PM

  ชื่อไม่ปรากฎใน vc

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS