ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ
โดย อัลฟัรดี หะยีมะแซ - ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2009, 01:38PM

 

ทำไมชื่อที่เข้าใช้ใน vc เป็นชื่อ noname

ช่วยเปลี่ยนชื่อให้หน่อย

นายอัลฟัรดี     หะยีมะแซ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS