ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อ-สกุลไม่ได้

เปลี่ยนชื่อ-สกุลไม่ได้
โดย ฮาฟีซา อาแว - อังคาร, 26 พฤษภาคม 2009, 02:49PM

 

หนูไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้  มันขึ้นnoname ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยนะค่ะ

นางสาวฮาฟีซา  อาแว   ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS