ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 1 มิถุนายน 2009, 02:42PM

 

Welcome to PSU

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS