ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อไม่ได้

เปลี่ยนชื่อไม่ได้
โดย อัสมะ ลอนิ - พุธ, 3 มิถุนายน 2009, 02:52PM

 

หนูไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ สกุล  ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ

น.ส.อัสมะ  ลอนิ  ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS