ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อไม่ได้

เปลี่ยนชื่อไม่ได้
โดย โนรฮูดา สะมะแอ - พุธ, 3 มิถุนายน 2009, 02:56PM

 

หนูไม่สามารถเปลี่ยน  สกุลได้ ช่วยเปลี่ยนให้หน่อย

น.ส.โนรฮูดา  สะมะแอ  ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS