ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้าvcแล้วไม่ขึ้นชื่อค่ะ

เข้าvcแล้วไม่ขึ้นชื่อค่ะ
โดย ซานียะห์ อับดุลเลาะ - พฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2009, 03:52PM

  ซานียะห์ อับดุลเลาะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS