ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » มีปัญหา » ตอบ: มีปัญหา

ตอบ: มีปัญหา
โดย โรสวาตี รอเซะ - อังคาร, 15 กันยายน 2009, 12:50PM

 

มิงคะแนนแมนโซออกแล้ว

อาจารย์เก็บคะแนนใน vc ป่าว

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS