ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ
โดย ตอยีบะ สะอะ - อังคาร, 9 มิถุนายน 2009, 01:27PM

  จะเปลี่ยนชื่อในระบบทำยังไงคะ........

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS