ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้า vc แล้วไม่ปรากฎชื่อ » Re: เข้า vc แล้วไม่ปรากฎชื่อ

Re: เข้า vc แล้วไม่ปรากฎชื่อ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2009, 08:18AM

  ตอนที่แจ้งทำไมไม่แจ้งชื่อมาด้วยล่ะครับ

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS