ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้า VC ไม่มีชื่อ

เข้า VC ไม่มีชื่อ
โดย กามีละ การ์เด - ศุกร์, 12 มิถุนายน 2009, 10:13AM

  นางสาว กามีละ  การ์เด

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS