ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ช่วยใส่ชื่อใน vc ให้ผมหน่อย ครับ

ช่วยใส่ชื่อใน vc ให้ผมหน่อย ครับ
โดย มนัส เจะเฮาะ - พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2009, 09:34PM

 

s5220610014

นายมนัส เจะเฮาะ   (หวัง)


ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS