ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ต้องการหรัสเข้าวิชา IT ครับ ต้องทำยังไง ตอบทีครับ

ต้องการหรัสเข้าวิชา IT ครับ ต้องทำยังไง ตอบทีครับ
โดย มนัส เจะเฮาะ - ศุกร์, 19 มิถุนายน 2009, 09:05PM

 
ไม่สามารถKeyเข้า วิชา ITได้ต้องทำยังไงถึงจะได้หรัส

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS