ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ต้องการหรัสเข้าวิชา IT ครับ ต้องทำยังไง ตอบทีครับ » Re: ต้องการหรัสเข้าวิชา IT ครับ ต้องทำยังไง ตอบทีครับ

Re: ต้องการหรัสเข้าวิชา IT ครับ ต้องทำยังไง ตอบทีครับ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 22 มิถุนายน 2009, 10:47AM

  สอบถามจากอาจารย์เจ้าของวิชาครับ

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS