ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » Virtual Classroom หยุดให้บริการ 1 วัน

Virtual Classroom หยุดให้บริการ 1 วัน
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 4 ตุลาคม 2004, 01:21PM

 

เรียน อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจ

        ด้วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ จะดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Virtual Classroom ในวันที่ 15 ต.ค. 47 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นี้ ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน Virtual Classroom ในวันและเวลาดังกล่าวได้  หากการดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนก่อนเวลาที่กำหนดก็จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS