ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » อ่านหนังสือไม่ทันทำไงดี » ตอบ: อ่านหนังสือไม่ทันทำไงดี

ตอบ: อ่านหนังสือไม่ทันทำไงดี
โดย รุสนา ธนสุขเสถียร - พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2009, 02:19PM

  ต้องทำตารางแบ่งเวลาค่ะ จะได้จัดเวลาถูก

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS