ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ชื่อนามสกุลพิมพ์ผิดค่ะ แก้ไขได้ที่ไหนค่ะ

ชื่อนามสกุลพิมพ์ผิดค่ะ แก้ไขได้ที่ไหนค่ะ
โดย โรสวาตี รอเซะ - พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2009, 02:25PM

 

หนูชื่อโรสวาตี   รอเซะ

ไม่ใช่โรสาตี  รอเซ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS