ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ชื่อนามสกุลพิมพ์ผิดค่ะ แก้ไขได้ที่ไหนค่ะ » Re: ชื่อนามสกุลพิมพ์ผิดค่ะ แก้ไขได้ที่ไหนค่ะ

Re: ชื่อนามสกุลพิมพ์ผิดค่ะ แก้ไขได้ที่ไหนค่ะ
โดย นางสาวอัลฮูดา แขวงบู - อังคาร, 21 กรกฎาคม 2009, 10:59AM

 

เข้า vc แล้วไปที่ประวัติส่วนตัวและไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัว


ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS