ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนจัดทำ Virtual Classroom กับฝ่ายเทคโนฯ

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนจัดทำ Virtual Classroom กับฝ่ายเทคโนฯ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 1 พฤศจิกายน 2004, 03:22PM

 

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

         ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดทำ Virtual Classroom กับทางฝ่ายเทคโนฯ หากอาจารย์มีความประสงค์จะให้ฝ่ายเทคโนฯ เป็นผู้จัดทำสามารถติดต่อได้ที่นายอำนาจ  สุคนเขตร์ โทร.1451

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS