ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เรียนคุณอำนาจ (ผู้ดูแลระบบ)

เรียนคุณอำนาจ (ผู้ดูแลระบบ)
โดย ซูไรยา เบญแวดาโอ๊ะ - อังคาร, 30 มิถุนายน 2009, 10:34PM

 

เปลี่ยนแปลงชื่อกับนามสกุลในรายชื่อไม่ได้เลยค่ะ

กดที่ช่องรายชื่อเป็นแถบสีเทาอยู่

ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรคะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS