ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้ายังไง

เข้ายังไง
โดย อับบัส ยีรัน - พุธ, 1 กรกฎาคม 2009, 01:55PM

  ช่วยบอกหน่อยวิธีเข้าทำแบบฝึกหัดยังไง

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS