ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » หาวิชาไม่พบ

หาวิชาไม่พบ
โดย นาย ทวีศักดิ์ ปิ - พุธ, 22 กรกฎาคม 2009, 10:35AM

  หาวิชา it ไม่พบ ช่วยบอกด้วย

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS