ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » หาวิชาไม่พบ » Re: หาวิชาไม่พบ

Re: หาวิชาไม่พบ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 22 กรกฎาคม 2009, 01:32PM

  วิชา IT เปิดสอนที่คณะไหนครับ เลือกคณะนั้น เลือกภาควิชาที่เปิดสอนวิชา IT นั้น wink

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS