ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลียน ชื่อ ทำไง

เปลียน ชื่อ ทำไง
โดย ชาลิสา สาเมาะ - ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009, 04:37PM

 
มีความประสงค์ ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ค่ะ!
 
เนื่องจากเปลี่ยน ชื่อตน ใหม่ ค่ะ  แต่เข้ามาเปลี่ยนข้อมูลชื่อไม่ได้
 
ต้องทำอย่างไรดีค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 
                  นามเดิม น.ส ยาตี    สาเมาะ
                                 รหัส 4920117130
                                 เปลี่ยนเป็น นางสาวชาลิสา        สาเมาะ
                                 วิชาเอก ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS