ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » น้องปี 1 สมัครสมาชิก ไม่ได้!!!!!!!!

น้องปี 1 สมัครสมาชิก ไม่ได้!!!!!!!!
โดย ชาลิสา สาเมาะ - อาทิตย์, 23 สิงหาคม 2009, 04:12PM

 

เจอน้องปี 1 ที่ร้านเน็ต  กลุ่มหนึ่ง

เข้ามาปรึกษา  ว่าสมัครสมาชิกห้องเรียนเสมือนไม่ได้

โดยล็อกอิน กับรหัส นักศึกษา  และ พาสเวิร์ด 4 ตัวหลัง ของรหัสนักศึกษา

แต่ก็ยัง เข้า ไม่ได้   น้องเขาชื่อ 

1.นายวรุฒ  จิตบุญ   รหัส 5220710159

เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     

2.นาย กฤษฏา  บุญเสน  รหัส 55220710001

เอกนโยบายสาธารณะ

3.นายพงค์สิทธิ์   พราหมณ์ชื่น  5220710132

เอกนโยบาย.............ขอบคุณค่ะ

ชาลิสา  ปี 4

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS