ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รหัสเข้าสู่รายวิชา

รหัสเข้าสู่รายวิชา
โดย สุภาพร หมันสะเด็น - พุธ, 26 สิงหาคม 2009, 12:01PM

  ต้องการรหัสเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการเข้ามีขั้นตอนยังไงค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS