ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รหัสเข้าสู่รายวิชา » Re: รหัสเข้าสู่รายวิชา

Re: รหัสเข้าสู่รายวิชา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 26 สิงหาคม 2009, 02:29PM

 

สอบถามที่อาจารย์เจ้าของวิชาครับ smile

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS