ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » คําคม

คําคม
โดย ฟาซีหยะ เจ๊ะเย๊าะ - พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009, 10:53AM

   เห็นด้วย  ท้อได้ แต่ อย่าถอย ยักคิ้ว

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS