ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เข้าVCแล้วปรากฏชิ่อ

เข้าVCแล้วปรากฏชิ่อ
โดย อารีนา หะยีสมาแอ - พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009, 12:08PM

 

หนูลืมใส่ชื่อตอนขอรหัสหนูชื่อนางสาวอารีนา  หะยีสมาแอ

รหัส5220710087

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS