ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขประวัติส่วนตัวไม่ได้

แก้ไขประวัติส่วนตัวไม่ได้
โดย นูซีลา เจะมะ - พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009, 02:41PM

 

เปลี่ยนจากชื่อ noname เป็น ชื่อ นูซีลา     เจะมะ  ไม่ได้

รหัส s 5220210309

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS