ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขประวัติส่วนตัวทำไงคะ

แก้ไขประวัติส่วนตัวทำไงคะ
โดย สุกัญญา สังรี - ศุกร์, 28 สิงหาคม 2009, 03:43PM

        อยากทราบวิธีการแก้ไขประวัติส่วนตัวคะสับสน

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS