ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขประวัติส่วนตัวทำไงคะ » Re: แก้ไขประวัติส่วนตัวทำไงคะ

Re: แก้ไขประวัติส่วนตัวทำไงคะ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 1 กันยายน 2009, 09:41AM

  http://vc.oas.psu.ac.th/file.php?file=/1/ManualStudent.pdf

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS