ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » สงสัย..ว่าทำไม+++++ » Re: สงสัย..ว่าทำไม+++++

Re: สงสัย..ว่าทำไม+++++
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 31 สิงหาคม 2009, 10:39AM

  1.ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ครับ
2.วิชานี้คงต้องสอบถามที่อาจารย์เจ้าของวิชาครับว่าอยู่หน้าไหนของภาควิชาสังคมศาสตร์ wink

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS