ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เพื่อนเข้าเรียน vc ไม่ได้

เพื่อนเข้าเรียน vc ไม่ได้
โดย เจ๊ะซง สามะอาลี - จันทร์, 31 สิงหาคม 2009, 03:36PM

 

ชื่อ น.ส. อัสรียะห์  เจ๊ะมิง

รหัส  5220414030

อ. ช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS