ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ตอบคำถามชิงรางวัลค่ะ...

ตอบคำถามชิงรางวัลค่ะ...
โดย ชาลิสา สาเมาะ - พฤหัสบดี, 3 กันยายน 2009, 03:04PM

 

ตอบคำถามชิงรางวัล

ชาลิสา  สาเมาะ 4920117130  วิชาเอกภาษาไทย  กลุ่ม 3

1. ปรากฏการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั่วโลกปัจจุบัน เรียกว่า อะไร?

ตอบ...อาการไร้สัญญาณบวก

2. นายบารัค โอบามา เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี อย่างเป็นทางการ วันที่ /เดือน/พ.ศ. และเป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไร?

ตอบ...เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ม.ค. 2552

....คนที่ 44

3. เสียงผู้แทนฯ (ส.ส.) ของกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลมีจำนวน กี่เสียง? และ ประกอบด้วยพรรคร่วมจำนวน กี่พรรค?

ตอบ...259 เสียง  พรรคร่วม 5 พรรค

4. การประชุมอาเซียนซัมมิท คืออะไร? และมีการจัดประชุมในเดือนอะไร/พ.ศ. อะไร? ที่เมือง ประเทศ อะไร?

ตอบ..” หมายถึง การประชุมระดับสูงสุดของผู้นำรัฐบาล ที่ประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อาเซียนซัมมิท (Asean Summit) ที่ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 

5. GNH (Gross National Happiness) คืออะไร?

ตอบ...การให้ความสำคัญกับความสุขมวลรวมแห่งชาติ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS